sobota, 8 grudnia 2012

Montini zdrajcą?

Franco Bellegrandi, opowiada w swojej książce “Nikita Roncalli,” że Pius XII przeprowadził tajne dochodzenie i okazało się, że Montini, ówczesny sekretarz stanu, przekazywał sowieckiej tajnej policji nazwiska kapłanów działających za żelazną kurtyną. Kapłanów tych albo rozstrzeliwano albo wysyłano do łagru. Książka jest w naszym posiadaniu, toteż do tematu jeszcze wrócimy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz