piątek, 14 grudnia 2012

Dixit: Hans Kung - BXVI papieżem na papierze?

Hans Kung, w 1962 mianowany periti V2 przez Jana XXIII, od 1963 profesor teologii dogmatycznej i ekumenicznej w Tybindze oraz dyrektor Instytutu Badań Ekumenicznych. Wedle słów George'a Ratzingera, to dzięki wielkiemu wsparciu Kunga, Józef Ratzinger został mianowany dziekanem dogmatycznej teologii, na nowo otwartym wydziale Uniwersytetu w Tybindze.

O wchłonięciu FSSPX przez kocioł soborowy:

"Poprzez tak skandaliczną decyzję, papież Benedykt, w swojej ogólnej, pożałowania godnej izolacji, byłby jeszcze bardziej oddzielony od Ludu Bożego"

"...schizma ma miejsce, gdy następuje zerwanie z Papieżem, ale również, gdy on sam zrywa z ciałem Kościołą. "Nawet Papież może stać się schizmatykiem, jeżeli nie będzie strzegł jedności oraz komunii właściwej całemu Kościołowi" (Suarez, czołowy hiszpański teolog XVI i XVII wieku)"

"Schizmatycki papież traci swoje stanowisko wedle tego samego nauczania."

"...nie może oczekiwać posłuszeństwa".


Hans Kung również lubił spacerować w garniturze. Został mianowany doradcą soborowym Szwajcarskiego Episkopatu. Zastąpił Hans'a Urs von Balthasar'a. W 2005 odbył kilkugodzinne spotkanie z BXVI. W 2007 - otrzymał wyrazy uznania od Masonerii.1 komentarz: