"Reforma" Wielkiego Tygodnia 1951-56

To co utraciliśmy: "reforma" Wielkiego Tygodnia 1951-56."... najważniejsze akt w historii liturgii od św. Piusa V do dziś."
przyszły kardynał, Ferdinando Antonelli

"... koniecznym, odnowić i wzbogacić treść Mszału Rzymskiego, Pierwszym etapem takiej reformy była praca Naszego Poprzednika Piusa XII, poprzez reformę Wigilii Paschalnej oraz rytów Wielkiego Tygodnia, co było pierwszym krokiem w dostosowaniu Mszału Rzymskiego do współczesnego sposobu myślenia."
Paweł VI
"Głowa taranu, który przebił się do fortecy naszej dotychczas statycznej liturgii"
ks. Carlo Braga, biorący udział w opracowywaniu zmian rytów Wielkiego Tygodnia, prawa ręka Annibale Bugniniego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz