niedziela, 17 marca 2013

"Reforma" Wielkiego Tygodnia 1951-56. Wielki Poniedziałek

Skróty:
OHS 1956: Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus (Odnowiony porządek Wielkiego Tygodnia)
MR 1952: Missale Romanum (Mszał Rzymski) z 1952OHS 1956:
Brak modlitwy "“Contra persecutores Ecclesiae" (Przeciwko prześladowcom Kościoła) oraz modlitwy za papieża.

MR 1952:
Modlitwa "“Contra persecutores Ecclesiae" (Przeciwko prześladowcom Kościoła) oraz modlitwa za papieża.

Komentarz:
Krok w kierunku łatwiejszego sprawiania wrażenia, że Kościół nie ma wrogów. Zmniejszenie obecności imienia Rzymskiego Papieża w Liturgii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz