sobota, 16 marca 2013

"Reforma" Wielkiego Tygodnia 1951-56. Niedziela Palmowa - cz. IV

Skróty:
OHS 1956: Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus (Odnowiony porządek Wielkiego Tygodni)
MR 1952: Missale Romanum (Mszał Rzymski) z 1952


9.
OHS 1956:
Rozróżnienie pomiędzy Pasją, a Ewangelią zostało wyeliminowane. Co więcej ostatnie zdanie Pasji zostało zniesione (być może w wyniku błędu wydawniczego.

MR 1952:
Rozróżnienie pomiędzy śpiewem Pasji, a Ewangelią, która kończy się na Mt 26,66.

Komentarz:
Pasja zawsze charakteryzowała się narracyjnym stylem; podzielona na trzy głosy. Ewangelia była śpiewana tylko przez diakona w innym tonie, przy jednoczesnym użyciu kadzidła.

Reforma miesza te dwa aspekty. Pasja i Ewangelia zostają złączone w jedno. Początkowe i końcowe wersy zostają bezwstydnie edytowane. Msza oraz diakon zostają "pozbawieni" Ewangelii, która zostaje niejako zniesiona.

10.
OHS 1956:
Wyeliminowanie fragmentu Ewangelii (Mt 26,1-36), który łączy ustanowienie Eucharystii z Pasją Chrystusa.

MR 1952:
Pasję poprzedza odczytanie fragmentu o ustanowieniu Eucharystii, który wskazuje na gruntowne, istotne i teologiczne powiązanie między ustanowieniem Eucharystii, a Pasją Chrystusa.

Komentarz:
Komisja zdecydowała się nie zmieniać nic dotyczącego Pasji, ze względu na jej starożytność. Fragment Ewangelii, dotyczący Ostatniej Wieczerzy zostaje natomiast zmieniony. Żeby było lepiej - fragment dotyczący ustanowienia Ostatniej Wieczerzy zostaje również usunięty z liturgii Wielkiego Wtorku i Wielkiej Środy. Całkowicie znika z cyklu liturgicznego! Żeby oszczędzić czas? Po to usunięto wersy Ewangelii? Otóż nie.

Dotąd Tradycja zawsze wymagała, by czytanie Pasji zawierało również odpowiedni fragment o ustanowienia Eucharystii. Ostatnia Wieczerza, poprzez sakramentalne rozdzielenie Ciała i Krwi Chrystusa, zapowiadała Pasję Chrystusa.

Usunięty został fundamentalny fragment Pisma Świętego, wskazujący na powiązanie Ostatniej Wieczerzy z Wielkopiątkową Ofiarą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz