środa, 13 marca 2013

"Reforma" Wielkiego Tygodnia 1951-56. Niedziela Palmowa - cz. II


Skróty:
OHS 1956: Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus (Odnowiony porządek Wielkiego Tygodni)
MR 1952: Missale Romanum (Mszał Rzymski) z 1952

4.
OHS 1956:
Zniesienie Prefacji mówiącej o autorytecie Chrystusa nad królestwami i mocami tego świata.

MR 1952:
Przepisana prefacja mówiąca o boskim porządku stworzenia i jego poddaniu Bogu Ojcu, tj. poddanie stworzonego porządku, zarządzanego poprzez królów i rządy, pod posłuszeństwo Chrystusowi. W kilku linijkach wymienia teologiczne podstawy obowiązku doczesnych rządów - poddania się Chrystusowi Królowi.

"Tibi enim serviunt creaturae tuae quia te solum auctorem et Deum cognoscunt et omnis factura tua te collaudat, et benedicunt te Sancti tui: quia illud magnum Unigeniti tui nomen coram regibus et potestatibus hujus saeculi libera voce confitentur"

"Tobie bowiem służą stworzenia, ponieważ tylko Ciebie uznają za swoje źródło i Boga, i wszelka Twa praca Ciebie sławi, i Święci Twoi Cię błogosławią;  nieskrępowanym głosem wyznają wielkie imię Twego Jednorodzonego, przed królami i mocami tego świata"

Komentarz:
Z liturgii święta proklamującego królowanie Chrystusa, usuwa się prefację opisującą jego królowanie! Według ks. Braga, jej "utrata, miała małe znaczenie".

5.
OHS 1956:
Zniesienie modlitw dotyczących znaczenia i pożytku z sakramentów oraz mocy jakie posiadają przeciwko demonowi.

Powody zmiany:
- małe powiązanie pomiędzy ceremonią i codziennym życie.
- zwyczaje uzasadnione teologiczne, ale mogą się przekształcać w przesąd

MR 1952:
Starożytne modlitwy przywołują rolę sakramentaliów oraz ich mac przeciwko demonowi - ex opere operantis Ecclesiae.

Komentarz:
Starożytne modlitwy zastąpione "nowym tworem" na podstawie wątpliwym powodów.

6.
OHS 1956:
Nowość polegająca na odkrywaniu procesyjnego krzyża, mimo, że krzyż ołtarzowy pozostaje zakryty.

MR 1952:

Krzyże ołtarzowy i procesyjny zakryte. Palma przyczepiona do krzyża procesyjnego, jako symbol chwalebnego Krzyża i zwycięskiej Pasji.

Komentarz:
Zmiana o bliżej nie określonym znaczeniu liturgicznym, z bliżej nie określonych powodów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz