poniedziałek, 14 stycznia 2013

Kardynał Siri nt. papiestwa


 "...logika przypomina nam o obowiązku, który wiąże nas do Wikariusza Chrystusa. Wymaga to przywiązania, szacunku oraz posłuszeństwa. Są to warunki otrzymania Boskiej łaski. Nikt nie może zakładać Boskiej łaski, jeżeli nie przyjmuje tego, którego Jezus Chrystus wybrał, w formie oraz stopniu przez Niego zdeterminowanym. W tym momencie musimy jasno zrozumieć, że nigdy nie możemy oddzielić Jezusa Chrystusa od Jego Namiestnika, widzialnej głowy Kościoła na ziemi. Znak Chrystusa wybierającego Swojego Wikariusza, zawsze wymaga wierności, czystości, szczerości oraz czci mu należnej."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz