czwartek, 15 listopada 2012

SSPX - kreacjonizm vs ewolucja

Proszę, miejcie zrozumienie, wobec tego, że od 1 Marca ustaliliśmy stypendium Mszalne na 15 €. We Francji Współbracia już od dłuższego czasu proszą o 16 €.
ks. Franciszek Schmidberger 

Jakiś czas temu w biuletynie niemieckiego dystryktu FSSPX, pojawiły się artykuły na rzecz Wielkiego Wybuchu, jako teorii akceptowalnej. Rzeczą interesującą jest to, że swego czasu FSSPX wydało książkę przeciw ewolucji. Dowody przedstawione w książce były oparte na Piśmie Świętym. Autorami 544 stronicowej pozycji  jest dwóch duchownych - ks. Johannes Grün oraz ks. Hermann Weinzierl. Książka została opublikowana pod tytułem: Die Schöpfung - ein göttlicher Plan. Die Evolution im Lichte naturwissenschaftlicher Fakten und philosophisch-theologischer Grundlagen. W wolnym tłumaczeniu: Stworzenie - boski plan. Ewolucja w świetle faktów naukowych oraz filozoficzno teologicznych zasadach. Książka została wycofana z listy pozycji oferowanych przez FSSPX, aczkolwiek nadal można ją nabyć, np. na amazon.de. .

Przy okazji wspomnijmy, że niedawno ks Weinzierl przestał współpracować z FSSPX. Przez lata odprawiał Msze bez "una cum", nie ogłoszał tego publicznie, toteż mógł pozostać w strukturach FSSPX. Przypominają się przypadki innych księży, którzy przyznali, że pozostając w FSSPX odprawiali bez "una cum". Ze względu na niemożność zaakceptowania podejścia kierownictwa Bractwa Piusa X do Nowego Rzymu, nie przedłużył swoich ślubów. Mimo to, wciąż pracował w Niemieckim Dystrykcie FSSPX. Latem 2012 roku, Przełożony Dystryktu ks. Schmidberger, poprosił ks. Weinzierla o podpisanie deklaracji, że nadal będzie pracował dla FSSPX, nawet, gdy FSSPX podpisze porozumienie z Nowym Rzymem. Ks. Wieinzierl odmówił, nie pracuje już dla FSSPX i obecnie jest niezależnym księdzem.

Być może zgodzi się na zaprezentowanie jego wypowiedzi odnośnie pewnego karnego diakonatu, jeszcze za czasów Arcybiskupa ...


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza