niedziela, 11 listopada 2012

No popatrz: krytyczna analiza NOM

Analiza początkowo miała być podpisana przez 600 biskupów, w tym abpa Lefebvre.
Analizę opracował o. dom Guerard des Lauries - posiadający doktoraty z filozofi, teologii oraz matematyki, profesor dominikańskiego uniwersytetu Saulchoir, profesor Uniwersytetu Laterańskiego, wykładowca w Econe, spowiednik Piusa XII oraz główny teolog zarówno dogmatu o Wniebowzięciu NMP, jak i nieogłoszonego o Wszechpośrednictwie NMP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz