poniedziałek, 12 listopada 2012

1955 vs 1962 - Msza Święta


Mszał Piusa X  - PX
Mszał Jana XXIII - GJ

PX Promulgowany przez kanonizowanego świętego, który potępił Modernizm, skomponowany przy współpracy absolutnie ortodoksyjnych księży, zarówno wykształconych jak i pobożnych.
GJ Promulgowany przez papieża, który przyznał, że był podejrzewany o Modernizm, ten sam papież, który zwołał Vaticanum II by poświęcić ekumenizm oraz otworzyć okna Kościoła na odnowę. Skomponowany pod kierunkiem Ferdinando Antonelliego, który podpisał dokument promulgujący Nową Mszą, oraz pod kierunkiem Hannibale Bigniniego, „Wielkiego Architekta” Nowej Mszy, notorycznego modernistę, podejrzewanego o bycie Wolnomularzem.

PX Bazujący na Katolickich zasadach, które były stosowane wiele razy przez poprzednich papieży. Używany w Kościele od 1914 roku.
GJ Bazujący na zasadach modernistycznego „Ruchu liturgicznego”, często potępianego w przeszłości przez papieży. Wg ojca Bugniniego, był to „kompromis”, dopóki liturgia nie będzie mogła zostać uczyniona ‘nowym miastem, w którym człowiek naszego wieku może żyć i czuj się wygodnie”. Używany tylko przez cztery lata.

PX  „Nic nie zmieniajcie, pozostańcie w zgodzie z tradycją” Papież Benedykt XIV.
GJ „Jest to most otwierający drogę ku obiecującej przyszłości” Hannibale Bugnini.

Modlitwy u stopni ołtarza:
PX Zawsze odmawiane.
GJ Omijane: 1) Oczyszczenie po procesji 2) Sobota popielcowa po posypaniu popiołem 3) Wielka Sobota 4) Niedziela Palmowa po Procesji 5) cztery Dni Błagalne (dies rogationum) po procesji 6) niektóry Msze, według nowych rubryk Rzymskiego Pontyfikału.

Kolekta
PX W dniach niższej rangi, dodatkowo do kolekty z dnia, recytowane kolekty Naszej Pani, Naszej Pani i Wszystkich Świętych, Przeciwko prześladowcą Kościoła, za Papieża, za Wiernych Rozproszonych, itd..
GJ Wszystkie wspomniane kolekty zniesione.

Komemmoracje
PX Kommemoracje świąt świętych niższej rangi lub Niedzieli, czynione wedle rubryk.
GJ Kommemoracje świąt świętych niższej rangi lub Niedzieli, zniesione lub rygorystycznie skrócone, tak więc w zwykłą Niedzielę święta większości świętych porostu znikają.

Lekcje w Suche Dni
PX Zawsze czytane.
GJ Zawartość lekcji jest opcjonalna.

Lekcja
PX Zawsze czytana przez celebransa podczas uroczystej Mszy, dokładnie tak jak nakazane przez świętego Papieża Piusa V.
GJ Podczas uroczystej Mszy celebrans siada Epistole boku oraz słucha, dokładnie tak jak Nowej Mszy.

Sekwencja
PX Dies Irae zawsze musi być śpiewany podczas Uroczystej Mszy Requiem.
GJ Dies Irae może być opuszczony podczas Uroczystej Mszy Requiem.

Ewangelia
PX Zawsze czytana przez celebransa podczas uroczystej Mszy, dokładnie tak jak nakazane przez świętego Papieża Piusa V.
GJ Podczas uroczystej Mszy celebrans słucha.

Credo
PX Recytowane podczas wielu świąt, według rubryk.
GJ Brak podczas wielu świąt (Doktorów Kościoła, Św. Marii Magdaleny, Aniołów, itp.)

Kanon
PX Niezmieniony od czasów świętego Papieża Grzegorza Wielkiego.
GJ Dodane imię św. Józefa, poprzez co Kanon, nie jest już niezmienną zasadą kultu.

Komunia wiernych
PX Confiteor, Misereatur i Indulgentiam zawsze odmawiane przed Komunią Świętą.
GJ Zniesione.

Benedicamus Domino
PX Recytowane zamiast Ite Missa Est w Niedzielę oraz dni tygodnia w Adwencie, Wielkim Adwencie, Wigilie, Msze Wotywne, itp..
GJ Zniesione, z wyjątkiem, gdyjest procesja po Mszy.

Ostatnia Ewangelia
PX Albo początek Ewangelii św. Jana albo odpowiednia Ostatnia Ewangelia.
GJ Odpowiednia Ostatnia Ewangelia zniesione z jednym wyjątkiem: Żadna Ostatnia Ewangelia nie jest recytowana podczas: 1) Trzeciej Mszy Bożego Narodzenia 2) Niedzieli Palmowej 3) Wielki Czwartek 4) Wielka Sobota 5) Msza po, której jest procesja 6) Msza Requiem po której jest Absolucja 7) pewne inne Msze według nowych rubryk Pontyfikatu Rzymskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz