niedziela, 11 listopada 2012

Spojrzenie w historię: komentarze bpa Williamsona 02.01.2010

Rozpoczyna się kolejny rok. Co przynosi? Jeśli globalna katastrofa w finansach i ekonomii jest w drodze, to na pewno jeszcze nie uderzyła z cała siłą. Czy uderzy w 2010 roku? W każdym przypadku przyciągnie bliżej. W szczytach nacisku, stanie się bardziej i bardziej istotne, aby dostrzec w tym nacisku rękę Boga, a nie tylko machinacje ludzi. Tutaj, wraz z komentarzami na 21. wiek, jest jeden ze 150 Psalmów, aby pomóc nam zobaczyć rzeczy, tak jak dusza bliska Boga widzi je. Psalm 27, ma tylko dziewięć wersów: -! "Do Ciebie, Panie, wołam" (a nie do mediów lub rządów): "O mój Boże, nie bądź wobec mnie głuchy, bym wobec Twego milczenia nie stał się jak ci, którzy zstępują do grobu".

Silny, łagodny prąd ciągnie dziś wszystkie dusze do jamy wiecznego ognia piekielnego. Bóg może łatwo mi pomóc, i On pragnie tego, ale muszę się do Niego zwrócić i prosić Go o pomoc. Psalmista będzie prosić -

2 Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.

3 Nie gub mnie z występnymi i z tymi, co czynią nieprawość, co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi, a w duszy żywią zły zamiar.

Psalmista nie jest głupim miękkim liberałem, który udaje, że wszyscy ludzie są mili i chcą dobrze. Wie, że w wielu słodko-mówiących ludziach Bóg ma nikczemnych wrogów, którzy są wystarczająco potężni, aby ustawić całe otoczenie, tak jak mamy w 2010 r., co grozi przeciągnięciem go do piekła (werset 1). By sobie z nimi poradzić, to do Boga, Psalmista chce się zwrócić -

4 Odpłać im według ich czynów i według złości ich postępków! Według dzieła ich rąk im odpłać, oddaj im własnymi ich czynami!

5 Skoro nie zważają na czyny Pana, ani na dzieła rąk Jego: niechaj On ich zniszczy, a nie odbuduje!

Nigdy nie musimy się martwić, że Bóg nie zajmie się Jego (i naszymi) wrogami, nawet w naszym 21ym wieku, w którym może im się wydawać, że zwyciężyli. Nie oszukają Go, ani nie uciekną Mu. Co więcej, Bóg z pewnością dba o dusze, które się do Niego zwracają-

6 Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem głos mego błagania,

7 Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało: Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśni

Należy zauważyć, że Psalmista nie jest idiotycznym angelistą, udając, że jest zbyt doskonały by mieć potrzeby ciała - Bóg dbał o niego, "serce" i "ciało". Nie jest też on skupionym na sobie indywidualistą, jak jest pokazane przez jego modlitwę za wszystkich ludzi Boga - -

8 Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca (co oznacza, że od śmierci naszego Pana na krzyżu, dusze namaszczone katolickimi sakramentami)". 9 "Ocal, o Panie, Twój lud i błogosław Twemu dziedzictwu, bądź im pasterzem, i wywyższyj ich na wieki.

Dzisiaj powiedzielibyśmy, ocal, o Panie, Twój Kościół katolicki.

Kyrie eleison.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz