sobota, 23 lutego 2013

de Mallerais: Kościół i Świat. Królowanie Chrystusa - cz. I


biskup Tissier de Mallerais, 1995

Panowanie Chrystusa Króla - cóż to jest? Byśmy mogli tego bronić, musimy pierw wiedzieć co to jest. Dostępnych jest kilka doskonałych książek. Wymieńmy kilka. Dwie zostały opublikowane przez Instauratio Press. Pierwsza to "Chrystus, Król Narodów", która wyszczególnia prawa Naszego Pana Jezusa Chrystusa w przystępnym formacie "pytań i odpowiedzi". Zawiera również encyklikę Quas Primas. Druga to "Nasz Apostolski Mandat", encyklika św. Piusa X, która przedstawia mało znane nauczanie Kościoła w stosunku do demokracji. Czytelnicy na pewno uznają ją za zadziwiającą. Trzecia książka, interesująca i prowokująca w każdym paragrafie, to "Panowanie Chrystusa Króla" autorstwa Michaela Daviesa, opublikowana przez TAN. Wszystkie pozycje dostępne w Saint Benedict Book Centre oraz tradycyjnych księgarniach.

Jeżeli nie pokochamy społecznego panowania Chrystusa, zostaniemy objęci społecznym panowaniem szatana.

Jesteśmy przekonani, że odrzucenie przez narody Społecznego Panowania Naszego Pana Jezusa Chrystusa jest przyczyną ich ruiny lub też najpoważniejszych nieporządków oraz nierozwikłanych problemów natury moralnej, politycznej, społecznej oraz ekonomicznej. Problemów, których nikt dziś nie potrafi opanować.

Jesteśmy świadomi faktu, że triumfalna rewolucja ustanawia nowy porządek świata na ruinach odstępczych narodów. Jesteśmy świadomi faktu, że ten nowy porządek jest na wskroś antychrześcijański. Obserwujemy współpracę kościoła soborowego w tym dziele, poprzez zastępowanie religii człowieka uczynionego przez Boga, kultem człowieka czyniącego się Bogiem.

Wszyscy powinni być zdecydowani, tak bardzo jak to jest w nas, by walczyć z tym satanistycznym planem. Planem, który Bóg może rozproszyć oddechem Swych ust.

Synowie Katolickiego Kościoła, przylgnąwszy do wolnego od błędu głosu Oblubienicy Chrystusa, proklamujemy absolutne Królowanie Naszego Pana Jezusa Chrystusa nad ludzkimi sprawami, nad społeczeństwami i nad narodami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz